welijff header small

Welkom bij het Van der Wel-IJff Fonds
De stichting is per 24 februari 2020 ontbonden.

Stichting Van der Wel-IJff verkeert vanaf 25 februari 2020 in staat van liquidatie. De liquidatie vindt plaats door het bestuur dat als vereffenaar optreedt. Sedert 25 februari 2020 kunnen geen aanvragen meer worden ingediend bij de stichting. Meer informatie over de ontbinding van het fonds leest u in ons persbericht: Persbericht_ontbinding_VanderWel-IJff_Fonds.pdf.

Het Van der Wel-IJff Fonds is een fonds voor het welzijn van ouderen in de Rijnstreek (het gebied tussen Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn).

Ons fonds verstrekt eenmalige subsidies aan instellingen, stichtingen en verenigingen die kleinschalige projecten organiseren voor ouderen of op een andere manier ouderen ondersteunen. Ons werkgebied is de Rijnstreek (het gebied tussen Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn).

In de loop der jaren heeft ons fonds al vele projecten in de regio financieel ondersteund. Daarmee hebben wij een (bescheiden) bijdrage kunnen leveren aan veel mooie initiatieven vanuit de lokale gemeenschap van Woerden en omstreken. Wij zijn mevrouw Van der Wel-IJff erkentelijk dat zij dit met het oprichten van de stichting mogelijk heeft gemaakt.

Zie het overzicht van instanties waaraan het Van der Wel-IJff Fonds in 2018 subsidies heeft toegekend.

Incidenteel verstrekt ons fonds ook subsidie voor schrijnende situaties buiten de ouderenzorg waar direct en dringend hulp nodig is. Gelet op de oorspronkelijke doelstelling van ons fonds zijn dit echter uitzonderingen.

Aanvraag indienen

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen? Het bestuur beoordeelt alle aanvragen tot het verlenen van financiƫle ondersteuning. Wilt u een aanvraag indienen, bekijk dan onze richtlijnen.

Lees meer

Over het Wel IJFF Fonds

Over het Wel IJFF Fonds

Stichting Van der Wel-IJff Fonds is opgericht in 1994 door mevrouw M. van der Wel-IJff, geboren op 16 juni 1910. Mevrouw Van der Wel woonde en werkte samen met haar man in Zwammerdam. Het echtpaar had geen kinderen. De laatste levensjaren werden doorgebracht in Woerden.

Lees meer

Postadres secretariaat, De Hunze 6, 3448 XH Woerden