welijff header small

Aanvragen

 

Het bestuur beoordeelt alle aanvragen tot het verlenen van financiƫle ondersteuning. Wilt u een aanvraag indienen, houdt u dan rekening met de volgende richtlijnen:

  • De aanvraag moet ten goede komen aan de ouderen in onze samenleving; slechts bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken
  • Alleen aanvragen van rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, instellingen) worden in behandeling genomen
  • Bij de aanvraag moet een transparante begroting zijn toegevoegd
  • Er worden geen subsidies verstrekt voor projecten waarbij de inkomsten hoofdzakelijk ten goede komen aan gesalarieerde krachten
  • Subsidies zijn altijd eenmalig
  • Alleen aanvragen vanuit de regio (Rijnstreek) komen voor subsidie in aanmerking.

Om zich een goed beeld te vormen van de aanvragen en een nauwe binding te hebben met de projecten, onderhoudt het bestuur rechtstreeks contact met de aanvragers. Daarbij wordt er nauwlettend op toegezien of de toegekende subsidie ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u zich hieronder registreren of direct inloggen als u al een account heeft en een aanvraag indienen.

Postadres secretariaat, De Hunze 6, 3448 XH Woerden