welijff header small

Overzicht activiteiten 2018

 

In 2018 heeft het bestuur 4x vergaderd: op 13 februari, 15 mei, 20 september en 6 november. Tijdens deze vergaderingen zijn besluiten genomen over toe te kennen subsidies en activiteiten geëvalueerd.

Zoals gebruikelijk onderhouden de bestuursleden tussentijds onderling contact over de afhandeling van lopende aanvragen.

In 2018 heeft het Van der Wel-IJff Fonds een totaalbedrag van € 30.999,- aan subsidies verstrekt. Het gaat met name om projecten op het gebied van welzijn (onder andere inlooplunch voor ouderen, bijdrage Plusbus, subsidie symposium over rouwverwerking), cultuur (bijvoorbeeld optredens straattheater in verzorgingshuizen, muziekoptredens) en minima (zoals caravanproject voor mensen met een minimuminkomen, kerstattenties voor minima).

Gesubsidieerde instanties 2018

 • Careyn / Weddesteyn
 • Consulaat St. Nicolaas
 • Lokale Omroep Woerden
 • Harmonie De Vriendschap
 • Hervormde Diaconie Harmelen
 • PCI Bonaventura
 • Stichting Rotary Helpt
 • Stichting De Wielewaal
 • Stichting Sleutelclub Kamerik
 • Stichting Inloophuis Leven met Kanker
 • Stichting 4 en 5 mei Woerden
 • Stichting Ouderenzorg Bodegraven
 • Stichting De Mantelmeeuw
 • Straattheater Festival Woerden
 • Stadsmuseum Woerden
 • Vereniging Inlooplunch Harmelen
 • WTC Woerden
 • Welzijn Woerden

 

Postadres secretariaat, De Hunze 6, 3448 XH Woerden