welijff header small

Over Ons

1. Ontstaan

Stichting Van der Wel-IJff Fonds is opgericht in 1994 door mevrouw M. van der Wel-IJff, geboren op 16 juni 1910. Mevrouw Van der Wel woonde en werkte samen met haar man in Zwammerdam. Het echtpaar had geen kinderen. De laatste levensjaren werden doorgebracht in Woerden.

Mevrouw Van der Wel was een doortastende vrouw van weinig woorden die haar wensen duidelijk kon uiten. Een aantal jaren voor haar overlijden gaf zij haar notaris nadrukkelijk te kennen dat zij haar vermogen wilde aanwenden voor behoeftige ouderen. Na het overlijden van mevrouw Van der Wel in 2002 is de stichting haar werkzaamheden gestart.

In de akte van oprichting van de stichting werd bepaald dat de stichting ten doel had de zorg voor ouderen.

 

2. Bestuur

Het bestuur van de Stichting Van der Wel-IJff Fonds heeft de volgende samenstelling:

  • De heer mr. D.L. Jaquet, voorzitter
  • Mevrouw drs. M. van Ansenwoude-Heijerman, secretaris
  • De heer ing. N.C. van der Steeg, penningmeester

Het bestuur vergadert in de regel 3x per jaar en onderhoudt tussentijds via de mail contact over aanvragen.

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend daadwerkelijk gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

De stichting is gevestigd in Woerden.

De stichting is in het handelsregister ingeschreven onder KvK nummer 41186654.

Het RSIN-nummer van het fonds is 8041.29.071.

3. ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status en is dus een algemeen nut beogende instelling. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over wat de ANBI-status inhoudt.

In fiscale zin is het fonds te kwalificeren als een vermogensfonds, aangezien het fonds geen geld of goederen werft, maar alleen haar vermogen besteedt aan de voorgeschreven doelen. Als vermogensfonds zal het fonds jaarlijks de voorgeschreven informatie publiceren op de website van het fonds.

Postadres secretariaat, De Hunze 6, 3448 XH Woerden