Privacyverklaring 

Het Van der Wel-IJff Fonds respecteert uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Onze leidende beginselen zijn eenvoudig. We zijn eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. Het Van der Wel-IJff Fonds slaat de gegevens van uw organisatie en haar wettelijk vertegenwoordiger op in een documentendossier. Wij delen uw gegevens niet met derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wat willen wij van u weten?

Naam organisatie en vertegenwoordiger
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de naam van uw organisatie nodig. Verder willen wij ook graag uw voor- en achternaam weten, zodat wij u als wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie persoonlijk kunnen aanspreken wanneer wij contact hebben.

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken wij om informatie met u uit te wisselen over uw aanvraag.

Telefoonnummer
Als wij vragen hebben over uw aanvraag willen wij u graag kunnen bellen.

Informatie voor een aanvraag
In uw Van der Wel-IJff Fonds account vindt u naast uw persoonlijke gegevens ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. Alle informatie die u aan ons stuurt via het digitale aanvraagformulier wordt opgeslagen in een documentendossier. Ook de opgeslagen, ingediende en afgehandelde aanvragen.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende

Beoordelen van aanvragen
De informatie die u ons stuurt via het digitale aanvraagformulier gebruiken wij om uw aanvraag te beoordelen.

Fraudepreventie
Wij hebben vertrouwen in mensen. Soms moeten we echter klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken., te voorkomen en tegen te gaan. Als wij fraude vermoeden dan moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Bewaartermijn
Alle ingezonden stukken bewaren wij minimaal 10 jaar in het archief van onze stichting. Dit om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, om verantwoording te kunnen afleggen en om afspraken/toezeggingen zwart-op-wit te hebben.

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail.

Postadres secretariaat, De Hunze 6, 3448 XH Woerden